TOON LEËN

Cabinet of the Innocent Eye
(Scroll down for Dutch)

 

Visual artist Toon Leën has repurposed a corner of Fred&Ferry's upstairs storage room and has baptised it the Cabinet of the Innocent Eye. The name is derived from John Ruskin's recommendation that the beginning artist should look at the world only as an arrangement of stains of colour, whose meaning is to be ignored entirely. Ruskin proposed the impossible: a mode of seeing that is untainted by prior experience. In Leën's Cabinet, this fantasy of an "innocent" perception serves as a metaphor that helps to explore the idea of a subjective, inner life of images. His Cabinet is a space to study the interaction of images not by deciphering their meanings, but by following their movements, contemplating their mutual attractions, and imagining their motives, thoughts and dreams.

 

In a series of short video works, Leën creates encounters between images that converge on the threshold of the intelligible. He looks for visual correspondences that seem revealing but evade our understanding, as it is in those very instances that the images may show us a way into their unconscious.

 

The Cabinet of the Innocent Eye is accessible during the gallery's opening hours.


Currently on view: The Protesters Are in the Building

 

The Protesters Are in the Building is a mini video-essay about interruption as a stylistic device. It centers on the moment when a group of Trump supporters stormed the United States Capitol on 6th January 2021, interrupting the proceedings to confirm Biden's electoral victory. The six-minute video studies the movements of senate staff and senators in the ensuing confusion. Their gestures and actions are elements in a choreography of being interrupted.

 

Past videos:

 

November 2020: Sasha and Sergey

The second video in the series pays tribute to the antiheroism and self-irony of two Russians in Kazakhstan, Sergey and Sasha. Having once hoped to start a new life in the West, they did not succeed in overcoming the obstacles in their way.

 

September 2020: Jacopo de Cagnoli

The first video in the series features the sarcophagus of a fourteenth-century Italian physician, whose portrait is juxtaposed with images of activities that are deemed nonessential during the current pandemic. Their interplay might bring to mind scenes from Anton Chekhov's well-known short story The Grasshopper, in which a physician's scientific achievements are contrasted with the more superficial pastimes of his hobby painter wife.

 


 

Kabinet van het onschuldige oog

 

Een hoek in de bergruimte van galerie Fred&Ferry werd door beeldend kunstenaar Toon Leën omgedoopt tot het Kabinet van het onschuldige oog. De naam verwijst naar John Ruskins befaamd geworden advies aan de beginnende kunstenaar om naar de wereld te kijken als een arrangement van kleurvlakken zonder betekenis. Ruskin stelde iets onmogelijks voor: een manier van kijken die door generlei voorkennis gecontamineerd werd. Die fantasie van een "onschuldige" waarneming fungeert in dit kabinet als een kapstok om het innerlijke leven van beelden te bestuderen. Hier wordt de interactie tussen beelden onderzocht, niet door het ontcijferen van hun betekenissen, maar door het volgen van hun bewegingen, het kijken naar hun onderlinge aantrekkingskracht en het zich inbeelden van hun wensen, gedachten en dromen.

 

In een reeks korte videowerken komen beelden elkaar tegen op de drempel van het onbegrijpelijke. Toon Leën zoekt naar visuele overeenkomsten die ons begrip te boven gaan maar toch iets lijken bloot te leggen. Zijn hypothese: op de momenten dat we kijken zonder te begrijpen, wijzen de beelden ons gewillig de weg naar hun onbewuste.


Het Kabinet van het onschuldige oog is tijdens de openingsuren van de galerie te bezoeken.

 

Momenteel te zien: The Protesters Are in the Building

 

The Protesters Are in the Building is een mini video-essay over de onderbreking als stijlfiguur. Uitgangspunt is het moment waarop een groep Trump-aanhangers op 6 januari 2021 het Capitool in Washington D.C. overrompelde, en daarmee de zitting van het Congres ter bekrachtiging van Joe Biden's verkiezingsoverwinning onderbrak. De zes minuten durende video zoomt in op de bewegingen van senaatsmedewerkers en senatoren op het moment dat het debat over de verkiezingsuitslag in Arizona stilgelegd werd. Hun handelingen en houdingen verschijnen als elementen in een choreografie van het onderbroken worden.

 

Voorbij:

 

November 2020: Sasha en Sergej

De tweede video is een hommage aan het antiheldendom en de zelfrelativering van twee Russen in Kazakhstan, Sergej en Sasha. Na de val van de Sovjetunie hoopten zij in het Westen een nieuw leven te beginnen, maar verschillende obstakels dwongen hen ertoe hun plannen op te bergen.

 

September 2020: Jacopo de Cagnoli

De eerste video in de reeks vertrekt bij de beeltenis van een Italiaanse arts uit de vroege veertiende eeuw en verbindt diens portret met een aantal bezigheden die in corona-tijden een minder "essentieel" karakter kregen toebedeeld. De video kan gelezen worden als een hermetische toespeling op Anton Tsjechovs beroemde kortverhaal Een spring-in-'t-veld, waarin het contrast tussen de wetenschappelijke verdiensten van de arts Ossip Dymov en de mondaine ambities van zijn in de schilderkunst liefhebberende echtgenote tragische proporties aanneemt.